Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐ Trần Thị Thu Hà 09/04/2024
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐ Trần Vọng Phúc 09/04/2024
Báo cáo trở thành cổ đông lớn và thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐ Cao Đức Sơn 09/04/2024
Báo cáo không còn là cổ đông lớn và thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐ Nguyễn Hồng Hiệp 09/04/2024
CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Sơn Lâm giữ chức danh PGD 04/04/2024
CBTT Sửa đổi Điều lệ 27/03/2024
CBTT Giấy phép kinh doanh đổi tên công ty và địa chỉ trụ sở chính 27/03/2024
Nghị quyết HĐQT vv phê duyệt chủ trương tái tài trợ khoản vay đầu tư tàu Orion 16/03/2024
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 15/03/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 06/03/2024