Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo v/v ký HĐCCDV số 0025/VN1A-HC-HĐ với CN Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam v/v soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024. 02/07/2024
Thông báo v/v ký HĐTD số 0076/2024/HĐTD-OCB-DN với ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Tân Bình 01/07/2024
Bản cung cấp thông tin của NNB 28/06/2024
NQ HĐQT v/v tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy giữ chức danh PGĐ và Thông báo thay đổi nhân sự 27/06/2024
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29 27/06/2024
Thông báo v/v ký HĐMB tàu số 2106/HĐMB/PCT-ASP với Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương 26/06/2024
NQ HĐQT v/v đề nghị cấp tín dụng tại NH TMCP Phương Đông 25/06/2024
NQ HĐQT v/v phê duyệt kết quả lựa chọn tàu số 4 24/06/2024
NQ HĐQT v/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán 18/06/2024
NQ HĐQT v/v thông qua triển khai tìm kiếm tàu số 5 15/06/2024