Vận chuyển hàng hóa

VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG THỦY

  • Với phương châm và tiêu chuẩn làm việc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, dịch vụ vận tải đường thủy của công ty PCT có cơ cấu đa dạng, có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển mọi lúc, mọi nơi với yêu cầu cao về khối lượng, chất lượng và tiến độ.
  • PCT đang sở hữu, quản lý khai thác đội tàu biển, sà lan hàng rời trọng tải 1.000 DWT – 25.000 DWT hoạt động trong nước và quốc tế và đang tham gia vận tải hàng hóa, thiết bị cho các nhà máy Nhiệt điện khu vực Miền Trung và Miền Nam.