Các vị trí khác

Văn bản Ngày ban hành Tải về
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN 23/05/2023
Tuyển dụng vị trí: Kế toán trưởng

Hết hạn ngày 15/10/2021

Tuyển dụng vị trí: Phó Phòng An Toàn Pháp Chế

Hết hạn ngày 20/01/2019

Tuyển dụng lái xe văn phòng 28/08/2023