Thông tin mới

Giới thiệu ngành công nghiệp tàu ga LPG

Giới thiệu ngành công nghiệp tàu ga LPG

 

Nhân có một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh có tên Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corporation nhận và quản lý tàu ga lạnh toàn phần (Full Refrigerated Vessel) lớn nhất từ trước tới nay (VLGC-Very Large Gas Carrier), người viết muốn giới thiệu dưới đây vài nét về ngành công ngiệp LPG cũng như loại tàu ga mới này
Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2018!

Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2018!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Teambuilding 2018

Teambuilding 2018

Vào ngày 24-26/8/2018 PCT tố chức Teambuilding cho toàn thể CBCNV Công ty, với chủ đề "Gắn kết-Phát huy sức mạnh".

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty PCT (4/6/2007 - 4/6/2017)

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty PCT (4/6/2007 - 4/6/2017)

Cứ mỗi khi mùa hè trở về cũng là lúc toàn thể CBCNV Công ty chúng tôi lại nhớ về những ngày đầu thành lập PCT. Năm nay cảm xúc đó lại càng mãnh...

Chứng nhận chất lượng