Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Chuyên môn:  Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành vận tải biển
Ông Võ Ngọc Phụng

Ông Võ Ngọc Phụng

Giám đốc Công ty 
Chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tàu thủy và điều hành công ty
Ông Lưu Quang Hòa

Ông Lưu Quang Hòa

Phó Giám đốc Công ty
Chuyên môn: Kỹ sư máy tàu biển

Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong ngành tàu biển

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự