Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Bá Nghị

Ông Nguyễn Bá Nghị

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Chuyên môn: Cử nhân 
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong điều hành quản lý các công ty.
Ông Võ Ngọc Phụng

Ông Võ Ngọc Phụng

Giám đốc Công ty 
Chuyên môn: Thạc sỹ
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tàu thủy và điều hành công ty
Ông Nguyễn Văn Dũng

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc Công ty
Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong ngành
Ông Nguyễn Thạc Hoài

Ông Nguyễn Thạc Hoài

Phó Giám đốc Công ty

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành khai thác tàu

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ kỹ sư

Đội ngũ kỹ sư

Đội ngũ lái xe

Đội ngũ lái xe

Đội ngũ nhân viên văn phòng

Đội ngũ nhân viên văn phòng

Đơn vị thành viên

Chi nhánh Đại Hùng

Chi nhánh Đại Hùng

Chi nhánh Côn Sơn

Chi nhánh Côn Sơn

Chi nhánh Miền Bắc

Chi nhánh Miền Bắc