Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Ông Hồ Sĩ Thuận

Ông Hồ Sĩ Thuận

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh 
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong điều hành quản lý các công ty.
Ông Dương Vũ Phong

Ông Dương Vũ Phong

Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Côn Sơn
Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin.
Kinh nghiệm: 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực điều hành, kỹ thuật, vận chuyển, công nghệ thông tin …
Ông Lê Văn Phong

Ông Lê Văn Phong

Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Đại Hùng
Chuyên môn: Kỹ sư Hóa Học – Ngành Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại.
Kinh nghiệm: 13 năm kinh nghiệm triển khai dịch vụ Chống ăn mòn và bảo vệ kim loại với các đối tác Vietnam Mineral and Chemical VMC, Nalco, Petronas Vietnam, Baker Hughes, DMC…

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ kỹ sư

Đội ngũ kỹ sư

Đội ngũ lái xe

Đội ngũ lái xe

Đội ngũ nhân viên văn phòng

Đội ngũ nhân viên văn phòng

Đơn vị thành viên

Chi nhánh Đại Hùng

Chi nhánh Đại Hùng

Chi nhánh Côn Sơn

Chi nhánh Côn Sơn

Chi nhánh miền Bắc

Chi nhánh miền Bắc