Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Bá Nghị

Ông Nguyễn Bá Nghị

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Chuyên môn: Cử nhân 
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong điều hành quản lý các công ty.
Ông Đặng Thanh Hải

Ông Đặng Thanh Hải

Giám đốc Công ty 
Chuyên môn: Cử nhân 
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực điều hành đơn vị
Ông Nguyễn Văn Dũng

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc Công ty
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong ngành

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ kỹ sư

Đội ngũ kỹ sư

Đội ngũ lái xe

Đội ngũ lái xe

Đội ngũ nhân viên văn phòng

Đội ngũ nhân viên văn phòng

Đơn vị thành viên

Chi nhánh Đại Hùng

Chi nhánh Đại Hùng

Chi nhánh Côn Sơn

Chi nhánh Côn Sơn

Chi nhánh Miền Bắc

Chi nhánh Miền Bắc