Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát 13/07/2022
Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2022 30/06/2022
Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 01/06/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 24/05/2022
Bản cung cấp thông tin

09/11/2021

Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

09/11/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Đặng Nguyên Đăng

02/11/2021

Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

19/10/2021

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

20/09/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

15/07/2021