Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 24/05/2022
Bản cung cấp thông tin

09/11/2021

Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

09/11/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Đặng Nguyên Đăng

02/11/2021

Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

19/10/2021

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

20/09/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

15/07/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn dự kiến giao dịch

05/07/2021

Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021

01/07/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Lưu Quang Hòa

02/06/2021