Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 08/08/2023
Thông báo về thực hiện Quyền mua/ Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng của CTCP Vận Tải Khí Và Hóa Chất Việt Nam 28/07/2023
Hợp đồng mua bán tàu với Công ty TNHH Dịch vụ vận tải dầu khí Ovtrans 26/07/2023
Thông báo thay đổi nhân sự 26/07/2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đầu tư tàu Loyal 25/07/2023
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ 13/07/2023
Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty 13/07/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 10/07/2023
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, bản cáo bạch và các phụ lục đính kèm bản cáo bạch 06/07/2023
Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C 20/06/2023