Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn 22/02/2023
Thông báo vê ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 16/01/2023
Nghị quyết về việc đầu tư tàu dầu/hóa chất MT Bass 11/01/2023
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PCT của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 06/01/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 24 28/12/2022
Nghị quyết sửa đổi điều lệ Công ty 12/12/2022
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 12/12/2022
Công văn xác nhận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PCT 05/12/2022
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 21/11/2022
 
Khế ước nhận nợ với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn 14/11/2022