Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 20/11/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 20 17/11/2018
Bản cung cấp thông tin 14/11/2018
Công bố Thông tin - Thay đổi người nội bộ 01/11/2018
Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn

05/10/2018

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn

05/10/2018

Báo cáo thoái vốn tại PCT

24/09/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ 06/09/2018
Công bố thông tin - Thay đổi người nội bộ

24-07-2018

Công bố thông tin - Thay đổi người nội bộ

3-7-2018