Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

19/10/2021

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

20/09/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

15/07/2021

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn dự kiến giao dịch

05/07/2021

Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021

01/07/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Lưu Quang Hòa

02/06/2021

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

04/05/2021

Nghị quyết về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

06/04/2021

Công bố thông tin – Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

31/07/2020

Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020

01/07/2020