Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính quý II.2013 20-07-2013
Báo cáo tài chính Quí I.2013 22-04-2013
Báo cáo tài chính năm 2012 26-03-2013
Báo cáo tài chính Quí IV-2012 31-01-2013
Báo cáo tài chính Quí III-2012 19-10-2012
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 15-08-2012
Báo cáo tài chính 2011 09-04-2012
Báo cáo tài chính 2010 05-04-2011