Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
BCTC và văn bản giải trình chênh lệch LNST quý 2/2024 20/07/2024
Báo cáo tài chính quý I/2024 19/04/2024
Báo cáo tài chính năm 2023 23/02/2024
Báo cáo tài chính quý IV2023 19/01/2024
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái. 20/10/2023
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Công văn giải trình chênh lêch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/07/2023
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái 04/04/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 10/03/2023
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/01/2023
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 19/10/2022