Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công bố thông tin Quý III 2014 28-10-2014
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2014 22-08-2014
Công bố thông tin Quý II.2014 22-07-2014
Công bố thông tin Quý I 2014 21-04-2014
Báo cáo tài chính năm 2013 25-03-2014
Báo cáo Tài chính Quí IV.2013 22-01-2014
Báo cáo tài chính quý III.2013 18-10-2013
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013 15-08-2013
Báo cáo tài chính quý II.2013 20-07-2013
Báo cáo tài chính Quí I.2013 22-04-2013