Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 15-08-2016
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 27-04-2016
Công văn chấp thuận gia hạn thời gian Công bố thông tin 31-03-2016
Công bố thông tin 24-03-2016
Báo cáo tài chính năm 2015 23-03-2016
Công bố thông tin Quý IV năm 2015 01-02-2016
Công bố thông tin Quý III năm 2015 21-10-2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015 28-08-2015
Công bố thông tin Qúy II năm 2015 12-08-2015
Công bố thông tin Qúy I năm 2015 04-05-2015