Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 20-04-2017
Báo cáo tài chính năm 2016 30-03-2017
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 20-01-2017
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 20-10-2016
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 15-08-2016
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 27-04-2016
Công văn chấp thuận gia hạn thời gian Công bố thông tin 31-03-2016
Công bố thông tin 24-03-2016
Báo cáo tài chính năm 2015 23-03-2016
Công bố thông tin Quý IV năm 2015 01-02-2016