Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 15-05-2015
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 07-05-2015
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2014 26-04-2014
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2013 10-06-2013
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2012 10-05-2012
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2011 21-04-2011
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2010 22-04-2010