Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 12/11/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Dầu khí Cửu Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Các tin khác