Đại Hội Cổ Đông Năm 2019

Sáng ngày 22/04/2019, tại Khách Sạn Victory, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của đại diện 76,98% tổng số cổ phần có quyền dự họp dưới sự điều khiển của chủ tịch Đoàn gồm Ông Đỗ Anh Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Võ Ngọc Phụng - Giám Đốc Công ty. Ngoài ra, còn có khách mời là thành viên Ban Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Trưởng/Phó phòng chức năng và khách mời.

Báo cáo tại Đại hội, Ông Vó Ngọc Phụng - Giám Đốc Công ty cho biết, năm 2018 Công ty đã hoàn thành và vượt mức các kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 260.506 triệu đồng so với kế hoạch năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 6.461 triệu đồng, đạt 154% so với kế hoạch. Các tuyến hàng hải Quốc Tế vận hành thông suốt với lượng hàng hóa dồi dào. Đội ngũ khai thác trực tiếp và điều hành gián tiếp đều nỗ lực trong công tác. Phần lớn nhân sự cốt cán có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành vận tải biển, tạo thuận lợi lớn cho Công ty khi tiếp cận lĩnh vực kinh doanh mới.

Sau phần báo cáo của Giám Đốc Công ty, Ông Đỗ Anh Việt thay mặt Hội đồng Quản trị đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát trong việc quản lý, điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Tại đại hội, Công ty đã giành thời gian để thảo luận về các vấn đề với các cổ đông, nhà đầu tư quan tâm. Các vấn đề này đề được lãnh đạo công ty giải đáp thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông, nhà đầu tư. Các cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của PCT đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc đề ra Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vấn đề phát triển ổn định và bền vững, về quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty; tạo niềm tin vững chắc cho CBNV, tạo khí thế quyết tâm thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhắm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, góp phần vào sự phát triển vững chắc của ngành Vận tải biển.

 


Các tin khác