Chương trình Teambuilding 2020

Điểm hẹn lại lên, ngày từ ngày 27 - 29/09/2020 công ty PCT tổ chức Teambuilding cho toàn thể CBNV tại Thành phố Phan Thiết, với chủ đề "We are ONE". Qua đó giúp CBNV công ty xua tan đi nhưng căng thẳng trong việc và gắn kết mọi người tăng sự đoàn kết và hiệu quả làm việc.Các tin khác