Tin PCT

Họp triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016

Họp triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016

Ngày 6/1/2016 tại trụ sở Văn phòng, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016.