Tin PCT

Đêm Hội Trăng Rằm năm 2015

Đêm Hội Trăng Rằm năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty về việc tổ chức vui tết trung thu năm 2015 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em CBCNV công ty.