Tin PCT

Staff Party Công ty PCT

Staff Party Công ty PCT

Cuối năm thường gắn liền với việc tổng kết các hoạt động của cả năm, những thành quả đạt được, những gì chưa đạt được, những khen thưởng kỷ ...
Đêm Hội Trăng Rằm năm 2015

Đêm Hội Trăng Rằm năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty về việc tổ chức vui tết trung thu năm 2015 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em CBCNV công ty.