Tin ngành dầu khí

Năm thành công nhất của PCT

Năm thành công nhất của PCT

Năm 2014 được đánh giá là năm thành công nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) qua 12 năm thành lập. Ngày 8/1, tại TP HCM, PVTrans