Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

Văn bản đính kèm:20072022-bctc-quy-2-2022.pdf