Họp triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016

Ngày 6/1/2016 tại trụ sở Văn phòng, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016. Chủ trì cuộc họp: Bí thư Đảng Ủy/Giám đốc công ty Ông Lê Thanh Sơn và các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí BCH tổ chức đoàn thể tham dự cuộc họp.Giám đốc công ty ghi nhận những nỗ lực của các Phòng ban/Chi nhánh trong năm 2015, đã đoàn kết thống nhất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty.


Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 Công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn năm 2015. Trước bối cảnh giá dầu giảm mạnh, các khách hàng cắt giảm chi phí tối đa, giảm nhu cầu sử dụng dịch vụ thuê xe, trong khi Công ty đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện kinh doanh taxi và chuẩn bị các nguồn lực tham gia lĩnh vực kinh doanh mới.


Do đó, ngay từ đầu năm, để tạo động lực trong toàn thể CB.CNV trong lao động SXKD, Giám đốc Công ty đề nghị BCH Công đoàn, BCH ĐTN, Chi hội Cựu chiến binh Công ty cùng kêu gọi tinh thần làm việc tích cực, đoàn kết trong toàn Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016;


Các CBCNV dự họp tất cả đều đồng tâm, đoàn kết thống nhất cao chủ trương, chiến lược của Giám đốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và cho những năm tiếp theo của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long.


Các tin khác