Tin PCT

Thông báo tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản

Thông báo tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản

Công ty PCT xin trân trọng thông báo về việc Tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản : lô xe ôtô văn phòng đã qua sử dụng