Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái.

Văn bản đính kèm: BCTC Q3.2023.pdf

Các tin khác