Lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam; truyền thống của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của Tổng công ty PVTran về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; Được sự nhất trí của Đảng ủy Công ty PVTrans - PCT về nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quế. Ban chấp hành Công đoàn Công ty PVTrans – PCT đứng ra nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Quế.

Ngày 07/6/2016 Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long tổ chức lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quế tại Phường 6, Quận 3, Tp. HCM, kể từ tháng 6 năm 2016, Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long sẽ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Quế với số tiền là 2,000,000 đồng (Hai triệu đồng) mỗi tháng để cùng gia đình chăm lo cho Mẹ Nguyễn Thị Quế để Mẹ sống vui, sống khỏe đến tận cuối đời. Đây là dịp tri ân các Mẹ VNAH đã có nhiều công hiến hy sinh những người con ưu tú cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và làm dịu đi những nỗi đau không gì bù đắp được đối với các Mẹ VNAH.

Other news