News PCT

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty PCT (4/6/2007 - 4/6/2017)

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty PCT (4/6/2007 - 4/6/2017)

Cứ mỗi khi mùa hè trở về cũng là lúc toàn thể CBCNV Công ty chúng tôi lại nhớ về những ngày đầu thành lập PCT. Năm nay cảm xúc đó lại càng mãnh...

News oil industry

Other news

Video

Picture

View more